Provera vernosti partnera – preljuba je jedna od najtraženijih usluga koju obavlja privatna Detektivska agencija Seguridad d.o.o. Beograd. U oko 25% slučajeva radi se o proveri vernosti partnera, odnosno sumnji na preljubu. U slučaju provere vernosti partnera, posao privatnog detektiva je da utvrdi činjenično stanje. Od ukupnog broja klijenata koji traže usluge u našoj detektivskoj agenciji vezano za bračno neverstvo – preljubu, oko 60% je žena. Moguće objašnjenje takve situacije je tvrdnja da žene imaju „šesto čulo“ koja nije u potpunosti netačna. Poređenja radi, 56% muškaraca koji su imali afere bili su srećni u braku, a samo 34% žena koje su imale afere bile su srećne u braku.


Otkrivanje preljube Seguridad Beograd

Postoje mnogi pokazatelji da nešto nije u redu što može izazvati sumnju kod partnera ili supružnika da neki oblik neverstva ili preljube postoji. Sve veći broj klijenata se odlučuje na otkrivanje neverstva angažovanjem privatnog detektiva. Posao privatnog detektiva u otkrivanju preljube jeste da utvrdi da li se zaista radi o preljubi ili nekom obliku neverstva, ili postoji neka druga situacija koja može dovesti do utvrđivanja laži i neistina koje partneri skrivaju jedni od drugih.


Privatna detektivska agencija Seguridad je u svom dugogodišnjem iskustvu u oblasti provera vernosti partnera – preljuba imali slučajeve gde je istragom utvrđeno da se zaista radi o prezaposlenosti supruga ili supruge. Postoji mogućnost da se radi o skrivanju nekog drugog problema kao što su, na primer, kocka, dug, problem sa narkoticima, što takođe utiče na pojavu sumnjivog ponašanja i sumnju da se radi o preljubi. Provera vernosti partnera – preljuba je veoma složen sistem provere i detektivska agencija Seguridad doo Beograd se prema ovom problemu postavlja krajnje profesionalno. Svim našim klijentima garantujemo diskretnost rezultata istrage.


Znakovi moguće prevare partnera – preljube

Osim povećane potrošnje novca koji najčešće izazivaju sumnju, kao znakovi moguće prevare partnera – preljube mogu biti i skrivanje mobilnog telefona, korišćenje drugog mobilnog telefona, posvećivanje više pažnje sopstvenom izgledu, iznenadni poslovni sastanci i putovanja, seminari, bavljenje sportskim aktivnostima itd. Međutim, ti signali ne moraju nužno biti povezani sa postojanjem bračnog neverstva. Neki dodatni znakovi koji mogu ukazivati na prevaru - preljubu su:

• Kada Vaš suprug / supruga iznenada menja način oblačenja,
• Fizički se sve više udaljava od Vas,
• Emotivno udaljavanje, prigovaranje i nervoza,
• Totalna nezainteresovanost,
• Skriva mobilni telefon, briše popis poziva ili poruke,
• Pronalazite neobična imena i brojeve u adresaru mobilnog telefona,
• Sve češće odsutnosti od kuće,
• Učestaliji odlasci na poslovne puteve i seminare,
• Odsustvo seksualnih odnosa,
• Promene u seksualnom ponašanju,
• Sitni detalji koje su izraženi a nisu karakteristični za njegovo/njeno ponašanje,
• Briše istoriju pretraživanja i gasi računar kad uđete u prostoriju i sl.
 
Ovo su samo neki od znakova koji mogu probuditi sumnju u vernost partnerasupružnika i ukazati na potencijalnu prevaru. Međutim, ne postoje sigurni i nepogrešivi znakovi preljube. Ukoliko imate opravdanu sumnju u vernost Vašeg partnera i da bi Vam naše angažovanje pomoglo da dođete do pune istine, detektivi Detektivske agencije Seguridad Beograd mogu za Vaše potrebe, u potpunoj diskreciji, utvrditi sve potrebne činjenice vezane za vernost partnera.


Stručne i pouzdane metode provera vernosti partnera - preljuba

Privatna detektivska agencija Seguridad sa svojim profesionalnim timom pratiće svaki korak Vašeg partnera/partnerke i dokumentovati činjenice video materijalima ili slikama. Naši privatni detektivi koriste spoj tradicionalnih metoda nadzora i modernog IT forenzičkog rada kako bismo otkrili vernost partnera - preljubu. U nekim situacijama možda ima smisla da privatni detektiv jednostavno prati partnera na koga se sumnja gde on ili ona odlaze u određeno doba dana ili noći. Međutim, druge situacije zahtevaju naprednije tehnike kako bi se otkrile sve relevantne činjenice koje ukazuju na preljubu.


Ako želite da potvrdite ili otklonite Vaše sumnje u vernost partnera ili supružnika, obratite nam se sa punim poverenjem! Mi Vam dokazujemo da li Vas partner – supružnik vara ili ne. Detektivska agencija Seguridad Beograd Vam garantuje diskretnu, brzu i pouzdanu uslugu, sa potpunom zaštitom Vašeg identiteta kao klijenta.

Provera Vernosti Partnera Preljuba