Detektivske usluge za fizička i pravna lica. Detektivska agencija Seguridad d.o.o. Beograd je registrovana i specijalizovana za pružanje detektivskih usluga na teritoriji Republike Srbije. Osim u Beogradu, usluge pružamo širom Srbije, u svim gradovima i mestima. Građanima i svim zainteresovanim strankama nudimo sve aspekte detektivskih usluga, od nadzora i raznih oblika opsežnih istraga, do provera i savetovanja.


U radu sarađujemo sa vrhunskim stručnjacima, a klijentima garantujemo apsolutnu sigurnost i zaštitu podataka. Poštujući visoke profesionalne standarde i etiku u radu, detektivsko poslovanje naše firme usmereno je na pružanje kvalitetnih i brzih informacija i rezultata istraga, a na zadovoljstvo klijenta.

 
Otkrivanje prevara i preljube, potraga za licima koja se kriju, pronalaženje dužnika, istraga pretnji, ucena, uznemiravanja, nadzor lica i dece, provera poslovnih partnera i zaposlenih, potraga za nestalim licima, poligrafsko testiranje, forenzika telefona, bezbednosni konsalting… Ovo su samo neke od detektivskih usluga, koje pružamo. Detaljnije možete pročitati u nastavku.

 

Provera vernosti partnera
Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja detektivske usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice
Diskretan nadzor lica
Diskretni nadzor spada u naše detektivske usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage
Potraga za nestalim licima i licima koja se kriju
Iskusni detektivi Detektivske agencije Seguridad Vam mogu pomoći. Pronalazimo i utvrđujemo adrese prebivališta i boravišta lica za koja ste po bilo kom osnovu zainteresovani da pronađete
Poligrafsko testiranje
Poligrafsko ispitivanje Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao
Nadzor dece i mladih
Da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, riziku od ulaska u loše društvo, korišćenja nedozvoljenih supstanci, vrbovanja u sekte
Otkrivanje članstva u sektama
Promene ponašanja, promene društva i sumnjate da je Vaše dete ili neko u porodici član neke sekte, mi Vam možemo pomoći i otkriti da li je to istina. Informacija je moć Seguridad Beograd
Otkrivanje narkomanije mladih
Promena ponašanja i raspoloženja, sumnjate da se dete drogira i želite to da proverite ili ustanovite istinitost sumnji, obratite nam se. Imamo visoku reputaciju za obavljanje posla.
Pomoć kod pretnji i ucena
Ukoliko ste Vi izloženi pretnjama i ucenama ili neko od članova Vaše porodice i bližnjih, obratite nam se za savet i pomoć u rešavanju istih. Seguridad Beograd diskretne i profesionalne detektivske usluge
Prikupljanje podataka i provera informacija
O nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, o konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca i sa kim se druže, da li Vam partner ili supružnik zaista govori istinu
Provera budućeg bračnog partnera
Želite da budete sigurni sa kim ćete biti u braku? Detektivska agencija Seguridad proverava istinitost podataka, eventualna kriminalna prošlost, sklonosti, eventualni poroci
Provera imovine i finansijskog stanja lica
Provera finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica bilo da je došlo do finansijskih problema i manjka sredstava ili dodatnih priliva novca. Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine
Pronalaženje i uklanjanje prislušnih uređaja
Detektivska agencija Seguridad otkrivanje prisluškivanja, Protivprislušni pregled poslovnog prostora, stana i auta, pronalaženje i uklanjanje skrivenih kamera i prisluškivača
Poslovne istrage
Detektivske usluge za pravna lica, provere fizičkih lica, lažnih bolovanja, istraga nelojalne konkurencije, provera podataka, imovine i solventnosti firme
Provera bolovanja zaposlenih
Zloupotrebe bolovanja spadaju u stavku Povrede radnih obaveza, provera lažnih bolovanja i provera zloupotrebe bolovanja zaposlenih Seguridad Beograd
Provera poslovnih partnera i saradnika
Da li postoji istorija problema sa zakonom? Ispitivanje boniteta i poslovanja poslovnih partnera. U kakvom se finansijskom stanju nalazi? Seguridad Beograd
Bezbednosni konsalting
Kako biste otklonili prisutne i potencijalne pretnje i adekvatno odgovorili zahtevima tržišta, Detektivska agencija Seguridad Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga
Istrage za osiguravajuće kuće
Istražujemo prevare u osiguranju, fizičke povrede, povrede na radu, osiguranje vozila, podmetanje požara u poslovnim prostorijama, uništavanje sopstvene imovine Detektivske usluge Seguridad Beograd
Pravna pomoć u procesima pred sudom
Detektivske usluge za pravna lica pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku, pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka, imovinsko pravni odnosi Seguridad Beograd
Provera biografija kandidata za posao
Seguridad Beograd provera biografskih podataka – CV, Provera referenci kandidata i diploma, bezbednosna provera prikupljanje i analiza podataka
Provera zaposlenih u kompaniji
U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih vršimo proveru bolovanja i sve suprotno ugovornim obavezama
Utvrđivanje povreda iz radnih odnosa
Detektivske usluge za pravna lica, lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti, neblagovremen dolazak na posao
Savetovanje o ličnoj i imovinskoj sigurnosti
Privatni detektivi pomažu tužiocima u pripremi slučajeva za sud, rade za privatne kompanije na prikupljanju podataka o zaposlenima ili prate rad onih koji se nalaze na osetljivim poslovnim pozicijama
Prikupljanje i obrada informacija
Prikupljanje i obrada informacija predstavlja najznačajniju oblast u kome privatni detektiv iskazuje svoje sposobnosti
Istraga uznemiravanja i anonimnih pretnji
Izloženost turbulentnom okruženju i porastu broja različitih kriminalnih aktivnosti na svim poljima neretko zahteva angažovanje privatnog detektiva u istraživanju problema uznemiravanja i anonimnih pretnjie
Provera legalnosti vlasništva
Sve češće pitanje sa kojim se susreću kupci nekretnina tiče se pitanja legalnosti vlasništva pre same kupovine
Pronalaženje lica koja se kriju
Pronalaženje lica koja se kriju izazov je za privatne detektive jer su različiti motivi zbog kojih se lica kriju
Pronalaženje lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu
Detektivska agencija Seguridad pruža svojim klijentima mogućnost pronalaženja lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu
Zaštita od zlonamernih elektronskih sredstava
U vreme kada su informacije sve važniji resurs, a poslovanje i svakodnevni život se odvija online, zaštita podataka i sredstava za obradu podataka treba da obuhvati mere koje će pomoći otkrivanju zlonamernih elektronskih sredstava i nanošenja štete
Provera boniteta poslovnih subjekata
Istraživanje aktivnosti poslovanja drugih kompanija i poslovnih partnera predstavlja jedno od značajnijih pitanja kome se danas posvećuje pažnja
Otkrivanje prevara, unutrašnjih krađa, odavanje poslovnih tajni
Privatna detektivska agencija Seguridad pruža mogućnost otkrivanja prevara, unutrašnjih krađa i odavanja poslovnih tajni
Nadzor i kontrola zaposlenih
Privatna detektivska agencija Seguridad se može uključiti za potrebe nadzora i kontrole zaposlenih od strane pravnih lica kada postoji osnovana sumnja da zaposleni, članovi upravnog odbora ili poslovni partneri postupaju protivno Ugovoru o radu i Pravilniku kojim se bliže definišu uslovi poslovanja
Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine
Provera pokretne i nepokretne imovine je sve češće tražena usluga kod privatne detektivske agencije Seguridad
Kontrola ponašanja Vaše dece: Alkohol, Droga, Sekte
Postoji velika zabrinutost roditelja koja zahteva angažovanje privatne detektivske agencije u kontroli ponašanja dece kako bi se te sumnje otklonile
Pronalaženje Adresa Osoba
Ako Vam je potrebna adresa neke osobe koju dugo niste videli, ili jednostavno tražite adresu osobe koja se krije od Vas, nekoga ko vam duguje novac, starog prijatelja, rođaka ili nestalu osobu, privatna detektivska agencija Seguridad pomaže
Forenzika Telefona Beograd
Jedina smo domaća kompanija licencirana od strane MUP-a Srbije, koja se pored istražnih usluga i korporativne bezbednosti profesionalno bavi forenzikom mobilnih telefona.


Usluge poligrafa