Cene detektivskih usluga detektivske agencije Seguridad zavise od klijenta i njegove procene koje je to vreme koje privatni detektiv mora da provede na terenu.

Mi razumemo da se pitate koja je cena detektivske usluge za koju ste zainteresovani. Detektivska agencija Seguridad Vam pruža detektivske usluge po najpristupačnijim cenama u Srbiji, uz garantovanu potpunu diskretnost kako Vas kao klijenta, tako i osobe koju želite da se istraži.

 

Cene detektivska agencija

 

Cena detektivske usluge zavisi od dužine slučaja, složenosti slučaja, broja ljudi angažovanih na slučaju, dodatnih troškova i od faktora rizika. Iz tog razloga cena varira od slučaja do slučaja.

Minimalan broj sati nadzora – rada na terenu privatnih detektiva je pet sati. Cena rada na terenu po satu iznosi 20-25 EUR. Cenovnik sadrži indikativne, minimalne cene za različite istražne usluge kao i fiksne cene za pojedine istražne usluge.

 

VAŽNO*

 

Cene detektivskih usluga po danu odnose se na terenske aktivnosti od 5-6 sati i važe za teritoriju grada Beograda, cena usluga van Beograda povećava se za visinu putnih troškova.


Cena detektivske usluge po satu

 

 Nadzor lica i rad na terenu  od 2.400 - 3.000 rsd / sat  od 20 - 25 € sat

 

 

Cene usluga provera vernosti partnera

 

 Provera vernosti partnera - preljuba  od 18.000 rsd / dan  od 150 € dan
 Provera budućeg bračnog partnera  od 18.000 rsd / dan  od 150 € dan

 

 

Cene detektivskih usluga za fizička lica

 

 Potraga za nestalim licima i licima koja se kriju  od 18.000 rsd / dan  od 150 € dan
 Nadzor dece i mladih  od 18.000 rsd / dan  od 150 € dan
 Otkrivanje narkomanije mladih  od 18.000 rsd / dan  od 150 € dan
 Otkrivanje članstva u sektama  od 18.000 rsd / dan  od 150 € dan
 Prikupljanje podataka i provera informacija  od 18.000 rsd / dan  od 150 € dan
 Provera imovine i finansijskog stanja lica  od 24.000 rsd  od 200 €
 Pravna pomoć u procesima pred sudom  od 12.000 rsd / dan  od 100 € dan
 Pronalaženje i uklanjanje prislušnih uređaja  od 24.000 rsd  od 200 €
 Pomoć kod pretnji i ucena  od 18.000 rsd  od 150 €

 

 

Cena detektivske usluge za pravna lica

 

 Poslovne istrage  od 18.000 rsd / dan  od 150 € dan
 Provera poslovnih partnera i saradnika  od 18.000 rsd / dan  od 150 € dan
 Provera zaposlenih u kompaniji  od 18.000 rsd / dan  od 150 € dan
 Prikupljanje podataka i provera informacija  od 18.000 rsd / dan  od 150 € dan
 Provera bolovanja zaposlenih  od 18.000 rsd / dan  od 150 € dan
 Istrage za osiguravajuće kuće  od 18.000 rsd / dan  od 150 € dan
 Utvrđivanje povreda iz radnih odnosa  od 18.000 rsd / dan  od 150 € dan

 

 

Najpovoljnije cene detektivskih usluga

Licencirani privatni detektivi sa dugogodišnjim iskustvom u MUP-u