Sve češće, poslodavci se suočavaju sa preprekama koje se tiču efikasnog upravljanja ljudskim resursima. Pre svega se misli na sve češću zloupotrebu radnika koja se odnosi na korišćenje lažnog bolovanja. Odsustvo zaposlenih može imati značajne efekte na poslovanje preduzeća ali i demotivisati druge zapolsene kada se oseti i prepozna da bolovanje nije zasnovano na stvarnim potrebama i sprečenosti za rad. Provera bolovanja zaposlenih je jedna od mnogih usluga koje pruža Detektivska agencija Seguridad Beograd.


Lažno bolovanje i Zakon o radu

Zloupotreba bolovanja spada u stavku Povrede radnih obaveza ili radne discipline. Član 103. Zakona o radu, stav 5. koji glasi:

„Ako poslodavac posumnja u opravdanost razloga za odsustvovanje sa rada u smislu stava 1. ovog člana, može da podnese zahtev nadležnom zdravstvenom organu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zaposlenog, u skladu sa zakonom.“

Ukoliko se utvrdi da je zaposleni koristio lažno bolovanje i time doveo u zabludu poslodavca, članom 179 Zakona o radu definisano je da:

„[...] poslodavac može da otkaže Ugovor o radu zaposlenom koji svojom krivicom učini povredu radne obaveze [...] i ako zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad.“


Zabrinjavajući podaci o broju lažnih bolovanja u Srbiji

Lažna bolovanja u Srbiji uzrokuju milionske gubitke poslodavcima, privredi i budžetu Srbije, a određena ispitivanja koja su tokom zadnjih godina sprovodile osiguravajuće kuće pokazala su da je oko 15% bolovanja potpuno neutemeljeno. Provera lažnih bolovanja stoga se često nameće kao jedini logični korak sa pozicije poslodavaca. Procene su da je u Srbiji, od 280.000 bolovanja koliko se otvori godišnje, lažno čak oko 15 %. To znači da više od 40.000 radnika svake godine odsustvuje sa posla, iako nema nikakvih zdravstvenih tegoba.


Provere lažnih bolovanja - angažovanje privatnog detektiva

Lažna bolovanja je izuzetno teško dokazati. Razlog tome jeste reč poslodavca protiv reči zaposlenog koji bolovanje koristi. To ne samo da može imati ozbiljne posledice na brzinu oporavka Vašeg zaposlenog ukoliko bolest zaista postoji, već i suočavanju koje se može negativno odraziti na poslovni odnos poslodavca i zaposlenog.

Angažovanje privatnog detektiva za potrebe provere lažnih bolovanja sprečava preduzeće da napravi bilo kakve pogrešne poteze. Naš stručni tim, zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u ovoj oblasti, pomaže u prikupljanju potrebnih informacija koje su potrebne poslodavcu kako bi se otkrilo lažno bolovanje. Privatni detektiv koristi brojne metode koje onemogućavaju da zaposleni postane svestan da poslodavac sumnja o lažnom bolovanju. Ako privatni detektiv prikupi dokaze o postojanju lažnog bolovanja, imaćete sve potrebne činjenice koje su potrebne da bi se slučaj rešio.


Razlozi zloupotrebe bolovanja

Razlozi za uzimanje bolovanja među radnicima su različiti. Neki to rade zbog nezadovoljstva na poslu, drugi zbog raznih privatnih obaveza – nekada su čuvene bile razne epidemije koje su se poklapale s berbama malina, setvom, turističkom sezonom, itd. Dugogodišnje iskustvo privatne detektivske agencije Seguridad u otkrivanju lažnih bolovanja pokazuje da je zaposleni uz pomoć lažnih doznaka, sređenih preko veze kod izabranog lekara, izostajao sa posla više od dvadeset dana. Onda se vrati na svoje radno mesto kako bi izbegao izlazak pred lekarsku komisiju. I čim prođe nekoliko dana, on ponovo javi da je bolestan i ne dolazi na posao. Ukoliko sumnjate u zloupotrebu bolovanja zaposlenih kontaktirajte nas i mi ćemo izvršiti proveru bolovanja zaposlenih u Vašoj kompaniji.