Usluge koje nude privatni detektivi su široke lepeze. Mogu uključivati sve od istraga neverstva i nestalih lica do kompjuterske forenzike i finansijskih prevara. Privatni detektiv je relativno novo zanimanje kod nas koje je značajno evoluiralo u poslednjoj deceniji.

Privatni detektivi najčešće rade za privatne detektivske agencije ili za nezavisne firme kao samostalni privatni detektivi. Oni često rade na osnovu ugovora sa pravnim i fizičkim licima. Svi moraju imati državnu licencu izdatu od MUP-a za obavljanje detektivskih poslova. Licenca im omogućava da istrage, nadzor lica i objekata sprovode po zakonu.

Detektivska agencija Seguridad doo Beograd u svom timu ima licencirane privatne detektive sa višegodišnjim radnim iskustvom u Mup-u Srbije i bezbednosnim službama. Detektivska agencija Seguridad je član udruženja privatnih detektiva Srbije.

 

Ko je privatni detektiv?

 

Privatni detektivi su profesionalci koji su angažovani od strane advokatskih firmi, korporacija, osiguravajućih kompanija, privatnih lica ili drugih subjekata, a sve u cilju pribavljanja podataka i potvrđivanja ili opovrgavanja informacija. Privatni detektiv obično ima iskustvo rada u policiji ili u drugim službama bezbednosti. Privatni detektiv traži, skuplja, pregleda i analizira dokaze. Da bi to u potpunosti uspeo mora imati veliki broj saradnika koji mu omogućavaju pristup mestima koja su obično nedostupna za druga lica.

Privatni detektivi moraju imati oštro oko, odlične sposobnosti posmatranja i analitički um. Usluge koje pružaju mogu se razlikovati u zavisnosti od slučaja ili dela detektivske usluge koju pružaju. Metode rada su veoma slične, jer su pozvani da otkriju činjenice i dokaze, analiziraju informacije i pružaju klijentima rezultate njihovog istraživanja.


Postoji stereotip da privatni detektivi samo prate bračne partnere ili decu ili da po ceo dan stoje na nekom uglu ili se kriju u nekom žbunju sa cigaretom u ustima kao u nekom filmu. Istina je ipak malo drugačija. Slučajevi provere vernosti partnera, preljube, čine svega 20-30 % od svih usluga koje pružaju detektivske agencije.

 

Osobine privatnog detektiva

 

Privatni detektiv mora imati integritet, moralni i lični, koji ga čini dostojnim za obaveze koje su mu poverene. Mora biti pouzdan i odgovoran tako da klijentu uliva poverenje da će se istraga obaviti anonimno i diskretno. Privatni detektiv mora posedovati izuzetne intelektualne sposobnosti, širinu i nivo obrazovanja koji će mu omogućiti da izađe na kraj sa složenošću svakodnevnih zadataka.

Iznad svega potrebno je imati samopouzdanje, poverenje u sopstvene kapacitete i kompetenciju, ali i spremnost za učenje i usvajanje novih znanja i veština kako bi svaki zadatak obavio uspešno. Snalažljivost, prilagodljivost, fleksibilnost i kreativnost u pristupu raznovrsnim situacijama sa kojima se može suočiti su nešto što se stiče iskustvom i željom za ličnim usavršavanjem.

Privatni detektiv mora imati urođene socijalne veštine i sposobnosti za rad sa ljudima. Komunikativnost, rečitost, ubedljivost i veštinu slušanja, u poslovima. Učinak direktno zavisi od uspešnosti u kontaktima sa ljudima. Detektivska agencija Seguridad u svom sastavu ima najbolje privatne detektive u Beogradu, a usluge pružamo na teritoriji cele Srbije.