srbijaNaziv: Preduzeće za detektivske usluge i korporativnu bezbednost Seguridad d.o.o. Beograd

Skraćeni naziv: Seguridad d.o.o. Beograd

Adresa: Glasinačka 8, Zvezdara 11050 Beograd – Srbija

Telefon: +381 11 3477 323, +381 11 288 3836

Tel/Fax: +381 11 3477 324

Mobilni: +381 64 400 6095, +381 63 420 222

Poreski identifikacioni broj – PIB: 109038777

Matični broj – MB: 21116319

Šifra delatnosti: 8030 – Istražne delatnosti

Broj Licence MUP-a Srbije: 03-3/19Tekući računi:

205-264136-73 Komercijalna banka a.d. Beograd

160-430857-30 Banca Intesa a.d. Beograd


Devizni račun: IBAN: RS35 2050 0701 0050 6821 89

BIC/SWIFT: KOBBRSBG Komercijalna banka a.d. Beograd

Email kontakt: info[at]detektivskaagencija.net

Ovlašćeno lice: Mirsad Mehmedović, dipl.ing.IT, Direktor

 


Seguridad Beograd diskretne i profesionalne usluge!