1. Čime se bavi privatni detektiv?

Privatni detektiv je privatni istražitelj čiji je rad i delovanje određeno Zakonom (Zakon o detektivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 87/2018), Etičkim kodeksom i profesionalnim usmerenjem. Privatni detektiv agencije Seguridad istražuje, pronalazi i dokazuje radnje zbog kojih je angažovan i na osnovu tako prikupljenih podataka omogućava otkrivanje istine. Podaci i dokazi koje privatni detektiv prikuplja podrazumevaju vršenje nadzora i fotografisanja na javnom mestu, što doprinosi rasvetljavanju slučaja na kojima je privatni detektiv angažovan i ispunjavanju zahteva klijenata.


2. Šta istražuje privatni detektiv?

Privatni detektiv za potrebe svojih klijenata može istraživati i dostavljati podatke na zahtev klijenata iz različitih oblasti. Privatni detektivi svoja nagažovanje vrše u četiri oblasti i to: detektivske usluge, forenzičke usluge, usluge poligrafa i usluge bezbednosnog konsaltinga. Svaka od ovih oblasti izdvaja se određenim aktivnostima istrage i prikupljanja dokaza među kojima su najčešće zastupljeni: bračne preljube, potrage za nestalim licima, provera zaposlenih, provera lažnog identiteta, provera imovine, otkrivanje nezakonitog proganjanja ili uhođenja, pronalaženje nestalih lica ili lica koja se kriju u cilju izbegavanja krivičnog, prekršajnog ili drugog gonjenja, pronalaženje lica koja su klijentu koji je angažovao privatnog detektiva prouzrokovala štetu, ako su ispunjeni zakonom utvrđeni uslovi odgovornosti za štetu, pikupljanje informacija i pronalaženje predmeta koji su izgubljeni ili ukradeni, poslovanje pravnih lica i preduzetnika, zaštita intelektualne i industrijske svojine, povrede radnih obaveza ili radne discipline.

U oblasti poligrafskog testiranja svojim klijentima nudimo usluge koje se odnose na poligrafsko testiranje i veštačenje, testiranje istinitosti izjave, opovrgavanje lažnih optužbi, otkrivanje poslovnih prevara.

U oblasti forenzičkih usluga privatna detektivska agencija pruža usluge povraćaja izbrisanih podataka, mobilne i računarske forenzike i otkrivanja i uklanjanje uređaja za prisluškivanje iz pokretne i nepokretne imovine.

Za sve naše klijente obezbeđene su usluge davanja saveta u vezi bezbednosti, kao i konsultacije koje se tiču procene ranjivosti i analize rizika i potrebe angažovanja privatnog detetktiva.


3. Zašto angažovati privatnu detektivsku agenciju?

Kada samostalno ne možete otkriti bilo koju vrstu prevare, manipulacije, preljube, ili dokazati neku radnju, pronaći izgubljeno lice – privatna detektivska agencija Seguridad je prvi korak koji vodi ka rešenju slučaja. Upravo je glavna prednost saradnje sa privatnim detektivom stručnost za područje kojim se bavi: korišćenje legalnih, savremenih metoda detektivskog istraživanja i zajedničko pronalaženje optimalnih rešenja problema. Ukoliko problem poverite na rešavanje detektivskoj agenciji, možete se fokusirati i posvetiti svom osnovnom poslovanju i pri tome biti sigurni da se Vašim problemom bavimo na profesionalan način. Angažovanje privatne detektivske agencije podrazumeva poštovanje principa diskrecije i profesionalnosti. U dugogodišnjem radu privatne detektivske agencije beleži se visoka stopa uspešno rešenih slučajeva uz minimalan rizik.


4. Koji su koraci privatne detektivske agencije u procesu detektivskog istraživanja?

Privatna detetktivska agencija Seguridad je svoje angažovanje na rešavanjau slučaja definisala kroz tri faze:

• Analiza slučaja i izrada plana rada i procena troškova
• Prikupljanje podataka, informacija i dokaza
• Obrada i analiza podataka, ocena i primena rezultata detektivskog istraživanja.

Na osnovu analize slučaja i dobijenih informacija od klijenta, privatni detektiv pristupa izradi plana rada i proceni troškova. Ove aktivnosti vrše se u konsultaciji sa klijentom. Kada klijent potvrdi saradnju, privatni detektiv istražuje, prikuplja podatke, informacije i dokaze nakon čega se pristupa njihovoj obradi. Kao poslednji korak rezultati detektivskog istraživanja se dostavljaju klijentu i u zajedničkom razgovoru se donose odluke i daju saveti kako i na koji način optimalno rešiti problem ili poboljšati učinkovitost preuzimanja pravne akcije za rešavanje problema.


5. Koje su informacije potrebne za pokretanje istrage?

Da bi privatni detektiv agencije Seguridad pokrenuo istragu na zahtev klijenta, potrebno je dostaviti sve raspoložive informacije koje u toj istrazi mogu pomoći. Te informacije obuhvataju, pored informacija o samom klijentu, i informacije o predmetu istraživanja, kao što su, na primer, fizički opis i/ili fotografija, kućna i poslovna adresa, informacije o subjektu ili predmetu istrage, vozilu, kao i razlog ili namera koja je motiv pokretanja istrage.


6. Da li privatnog detektiva mogu angažovati anonimno?

Što više znamo o klijentima, to će se stvoriti povoljniji uslovi za istragu jer tada naš tim može da pristupi tom slučaju bez ikakvog ometanja. Ako klijenti iz bilo kojeg razloga namerno prećute neku informaciju, to može ozbiljno uticati na kvalitet rezultata istrage. Zato klijenti moraju da otkriju svoj identitet sa jasnom svrhom, tako da možemo biti sigurni da nas angažuju u legalne svrhe.


7. Koliko vremena je potrebno da privatni detektiv reši slučaj?

Za rešavanje različitih slučajeva, privatnim detektivima je potrebno različito vreme. Primarni faktor koji određuje vremenski period trajanja istrage zavisi od kompleksnosti samog slučaja i dostavljenih podataka koji su ključni za pokretanje istrage. Tako, neka angažovanja privatnog detektiva i sama istraga može trajati nekoliko dana, dok neki kompleksniji slučajevi zahtevaju duži vremenski period istrage (i do nekoliko meseci). Tačan vremenski period istrage moguće je utvrditi nakon detaljnijih konsultacija sa klijentom.


8. Da li se naplaćuju konsultacije sa privatnim detektivom?

Ukoliko se dvoumite da angažujete privatnog detektiva, imajte na umu da su konsultacije sa privatnim detektivom besplatne. Besplatne konsultacije sa privatnim detektivom omogućavaju sagledavanje slučaja i potrebe angažovanja privatnog detektiva kako bi se razmotrile sve prednosti korišćenja detektivskih usluga u skladu sa datim slučajem. Proces konsultacija pomaže našim klijentima da razumeju koja vrsta detektivske usluge je potrebna, kao i vreme i budžet potreban za zadovoljavajuće rezultate.


9. Koliko koštaju privatne detektivske usluge?

Privatna detektivska agencija Seguridad svakom klijentu i slučaju pristupa individualno, uvažavajući sve specifičnosti slučaja. U zavisnosti od složenosti slučaja, metoda rada i vremenu potrebnom za sprovođenje istrage, vrši se procena troškova angažovanja privatnog detetktiva. Cena privatne detektivske usluge se formira prema vrsti usluga kao što su proučavanje slučaja, prikupljanje podataka na terenu, analiza podataka, procena rizika, savetovanje, izrada izveštaja. Stvarni troškovi podrazumijevaju prevoz, putovanje, naknade za pribavljanje informacija i podataka i sl. Privatna detektivska agencija Seguridad nudi svojim klijentima povoljne cene detektivskih usluga.


10. Da li angažovati privatnog detektiva ili pokrenuti tužbu?

Angažovanje privatnog detektiva pre pokretanja sudskog postupka (podnošenja tužbe), ima svojih prednosti. Generalno posmatrano, tužba se podnosi kada postoji objektivna prednost nad stranom koju tužite. Ako tu prednost nemate, tada angažovanje privatnog detektiva doprinosi uštedi na vremenu i novcu jer u Vaše ime, privatna detektivska agencija Seguridad prikuplja relevantne informacije i dokaze za tužbu utemeljenu na činjenicama, što umanjuje rizik i štete u budućnosti.


11. Mogu li se dokazi prikupljeni od strane privatnih detektiva koristiti na sudu?

Dokazi koje privatna detektivska agencija Seguridad prikupi prilikom svog istraživanja mogu se koristiti na sudu.


12. Da li privatna detektivska agencija može da svedoči na sudu?

Posao privatne detektivske agencije Seguridad jeste prikupljanje informacija i dokaza kako bismo pomogli klijentima u njihovim slučajevima i obezbedili najbolje rezultate u bilo kojoj vrsti istrage. Dokazi koje klijentu dostavi privatni detektiv se mogu koristiti na sudu, mada mi, kao detektivska agencija, ne postajemo svedoci na sudu.


13. Pružate li detektivske usluge u celoj Srbiji?

Privatna detektivska agencija Seguridad sa svojim sedištem u Beogradu pruža privatne detektivske usluge na teritoriji Beograda, ali na zahtev klijenata pruža usluge na teritoriji čitave Srbije. Dugogodišnje iskustvo i veliki broj zadovoljnih klijenata prepoznaje kvalitet naših usluga što doprinosi razvoju naše mreže poslovanja u svim gradovima i mestima Srbije


14. Pružate li usluge prikupljanja podataka u inostranstvu?

Brojna stručna usavršavanja naših privatnih detektiva uticala su na širenje obima poslovanja i na inostranstvo. Privatna detektivska agencija Seguridad ostvaruje saradnju sa mrežom detektiva, advokata i stručnjaka iz različitih oblasti u inostranstvu. Na taj način privatna detektivska agencija Seguridad garantuje za profesionalnost usluge i u drugim zemljama.