Privatna detektivska agencija Seguridad pruža usluge koje se odnose na bezbednosni konsalting i u toj oblasti obuhvata stručnjake za primenu zaštitnih mera, tehnika, opreme i taktika. Kada smatrate da Vam je bezbednost ugrožena, privatni detektiv, zahvaljujući svojoj slobodi i fleksibilnosti ima za cilj da osmisli i sprovede mere koje će biti primenjene u pravcu zaštite bezbednosti.


Bezbednosni konsalting za pravna lica

Preduzeće za detektivske usluge i korporativnu bezbednost Seguridad doo Beograd nudi usluge bezbednosnog konsaltinga za fizička i pravna lica. Dosadašnja iskustva nam pokazuju da odluka koju danas donosite može učvrstiti sigurnost i poziciju Vašeg poslovanja u vremenu koje dolazi. Organizovanjem naprednih bezbednosnih koncepata i sprovođenjem adekvatnih poslovnih mera iz oblasti korporativne bezbednosti smanjuju se potencijalni rizici i sprovode uspešni sistemi zaštite pravnih lica.


Usluge bezbednosnog konsaltinga

Kako biste otklonili prisutne i potencijalne pretnje i adekvatno odgovorili zahtevima tržišta, Detektivska agencija Seguridad d.o.o. Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga koje uključuju:

• Primenu posebnih mera tehničke zaštite: protivprislušni pregledi objekata, vozila, mobilna forenzika, računarska forenzika,
• Zaštitu od nelegalnog prikupljanja podataka (industrijske špijunaže),
• Background check: prikupljanje i analiza poslovnih podataka o konkurenciji,
• Provera potencijalnih poslovnih partnera, provere odgovornih osoba, vlasnika, vlasničke strukture,
• Provere poslovanja, dokumentacije, aktivnosti i poslovne uspešnosti,
• Analizu mogućih pretnji i ranjivosti kompanije,
• Zaštitu intelektualnog vlasništva,
• Implementaciju bezbednosnih rešenja,
• Sigurnost i obuku menadžmenta i zaposlenih.


Korporativna bezbenost i kvalitet usluge

U savremenim uslovima primena strateških pitanja koja se odnose na bezbednost korporacije, procene rizika kao i  njegovog eliminisanja, zasniva se na neophodnost primene bezbednosnog konsaltinga. Bezbednosni konsalting ipak ne uključuje samo razmatranje pitanja korporativne bezbednosti, već se pristup i metode koje primenjuje detektivska agencija Seguridad šrire na vanstandardna polja rizika i potencijalnih pretnji koje mogu da utiču negativno na poslovanje kompanije.


Osnovni zadatak naše kompanije je zaštita imovine, lica i poslovanja kompanija kako bi se sa aspekta bezbednosti pomoglo ostvarivanju ciljeva kompanije, organizacije ili ustanove. Usmeravajući svoje aktivnosti ka prevenciji rizika u kompanijama i preduzimanju čitavog niza bezbednosnih mera i radnji kako bi se predvideli, predupredili i sprečili gubici po kompaniju, privatna detektivska agencija Seguridad garantuje za kvalitet pruženih usluga i diskreciju u svakom obavljenom poslu.