Универзитет у Београду

Шумарски факултет

 

 

ПРЕДЕОНА ЕКОЛОГИЈА

практикум

 

 

Београд, 2019.

 

 


 Издавач: Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд

За издавача: др Ратко Ристић, редовни професор

Рецензенти: др Невена Васиљевић, ванредни професор; др Драгица Обратов-Петковић, редовни професор

Штампа: CD print - Центар за информационе технологије Шумарског факултета

Тираж: 65 примерака


Одлуком Наставно-научног већа Универзитета у Београду – Шумарског факултета бр. 01-2/226 од 30. новембра 2019. године, одобрен је садржај рукописа „Предеона екологија - практикум”, аутора др Бориса Радића као основно и обавезно наставно средство.


Сва права над руковањем и управљањем текстуалним и графичким материјалом, те његовим умножавањем и дистрибуцијом задржава аутор.