Presoterapija tela je aparaturna limfna drenaža tretman terapija


Presoterapija

Presoterapija je aparaturna limfna drenaža (tretman). Limfna drenaža predstavlja usmeravanje limfne tečnosti, ka limfnim čvorovima. Ovom procedurom postižemo oslobađanje tkiva viška zadržane vode, produkata metabolizma, kao i toksina koje smo uneli u organizam iz okruženja.

Priprema za tretman presoterapije

Ne postoji posebna priprema kojom bi se klijent opterećivao. Komotno možete nakon svog radnog vremena ili tokom pauze pristupiti tretmanu presoterapije.

Izvođenje presoterapije

U našem centru presoterapija se izvodi BTL uređajem za limfnu drenažu. Limfna masaža sa BTL uređajem će vam dati potpuno bezbolan, neinvazivan tretman izbacivanja suvišne limfe uz efektivnu stimulaciju kako limfne mreže, tako i venskog krvotoka.

Dr Babović


Presoterapijom ostvarujete:

- Manji obimi ekstrmiteta i struka
- Naslage masnog tkiva u vidu celulita su manje
- Detoksikacija organizma
- Jačanje struktura kože
- Poboljšanje cirkulacije
- Lečenje limfedema

Učestalost tretmana

U seriji je shodno indikaciji obično 5 tretmana u nizu. U zavisnosti od problema kojeg se želimo rešitii, odnosno programa na kom aparat radi trajanje može biti imeđu 30 i 60 minuta.