U vreme kada su informacije sve važniji resurs, a poslovanje i svakodnevni život se odvija online, zaštita podataka i sredstava za obradu podataka treba da obuhvati mere koje će pomoći otkrivanju zlonamernih elektronskih sredstava i nanošenja štete. Privatna detektivska agencija Seguridad pruža usluge kontrole pristupa sistemu, sprečavanja unošenja i izvršavanja zlonamernih elektronskih sredstava kao i sprečavanja pristupanja rizičnim web sajtovima.


Uloga privatnog detektiva u zaštiti od zlonamernih elektronskih sredstava

Privatni detektiv u ulozi zaštite od zlonamernih elektronskih sredstava primenjuje i razvija digitalnu forenzičku nauku kako bi omogućio brzo praćenje i povraćaj izgubljenih podataka. Takođe, privatna detektivska agencija Seguridad nastoji da primenom savremenih tehnoloških rešenja omogući analizu dokaza i stekne uvid u tragove o korišćenju različitih internet pretraživača. Prikupljeni dokazi mogu biti iskorišćeni na sudu i predstavljaju verodostojan materijal kojim se vrši borba protiv zlonamernih elektronskih sredstava.


Oporavak podataka i sprečavanja elektronske zloupotrebe

Privatna detektivska agencija Seguridad pruža usluge računarske (kompjuterske) forenzike što omogućava oporavak velikog broja podataka, uključujući prepisane datoteke, izbrisane poruke e-pošte, istoriju pregledavanja putem interneta i bilo koje slike koje su pregledane ili sačuvane. Privatni detektiv može otkriti dan i vreme kada su neki podaci pregledani, kreirani, izmenjeni ili brisani. Potrebno je napomenuti da kada se koristi aktivnost sprečavanja elektronske zloupotrebe, koriste se samo pravno prihvatljive i legalne metode za vraćanje podataka sa računara i drugih uređaja. To znači da nam mora biti odobren pristup uređaju i dozvoljeno pretraživanje. Nakon što naši stručnjaci izvrše temeljno ispitivanje računara, pripremićemo izveštaj u kome će se detaljno objasniti otkriveni dokazi. Izveštaj će sadržavati kopije svih dokumenata, podataka i slika koje smo pronašli. Digitalna forenzika može se izvesti na čitavoj opremi, uključujući računare i laptopove, USB, eksterne hard diskove i servere.


Zaštita dece od elektronske zloupotrebe

Bez obzira da li ste zabrinuti da su Vaša deca izložena mračnoj strani interneta, privatna detektivska agencija Seguridad omogućava adekvatnu kontrolu i praćenje aktivnosti, kao i mogućnosti pronalaženja dokaza o različitim zloupotrebama i neadekvatnom ponašanju na internetu. U radu, privatna detektivska agencija Seguridad koristi najnoviju i najsavremeniju tehnologiju i tehnike kako bi se otkrili dokazi koji su potrebni i sprečila elektronska zloupotreba i primena zlonamernih elektronskih sredstava.