Pravna lica sve češće nastoje da izvrše kontrolu svojih zaposlenih angažovanjem privatnog detektiva. Privatni detektiv prikuplja podatke o zaposlenima, a po potrebi može vršiti diskretan nadzor kako bi otkrio eventualne zloupotrebe u kompaniji. Za pravna lica važno je imati profesionalno i visoko obrazovane zaposlene od poverenja koji mogu značajno doprineti rezultatskom uspehu. Zloupotreba i prekoračenje radnih ovlašćenja sve je češća pojava u poslovnom svetu koja može rezultirati velikim finansijskim gubicima.


Provera zaposlenih

U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih, naša kompanija Seguridad uspešno nudi sledeće usluge provere zaposlenih:

• poligrafsko testiranje zaposlenih po potrebi,
• forenzička analiza službenih mobilnih telefona,
• forenzička analiza službenih računara,
• provera lažnih bolovanja i odsustvovanja sa posla,
• provera povreda radnih obaveza ili radne discipline.


Postojanje problema sa zaposlenima često se može rešiti na različite načine, a kako bi se sprečili sukobi poslodavaca i zaposlenih prikupljanje dokaza o nesmotrenom obavljanju dužnosti, zloupotrebi položaja, dostavljanja netačnih podataka koji su bili odlučujući za zasnivanje radnog odnosa i postoji nepoštovanje radne discipline koja je propisana ugovorom, angažovanje privatnog detetkiva može smanjiti negativne efekte na kompaniju. Ukoliko sumnjate da Vaši zaposleni, članovi uprave, poslovni ili na neki drugi način Vama bliske osobe, postupaju suprotno Ugovornim obavezama, Detektivska agencija Seguridad Vam nudi mogućnost diskretnih provera zaposlenih u kompaniji.


Nadzor i kontrola zaposlenih kao prevencija rizika u poslovanju

Angažovanje privatnog detetkiva sa ciljem da se izvrši provera zaposlenih u kompaniji može biti realizovana primenom različitih metoda i tehnika, od kojih su najpoznatije diskretna kontrola i nadzor zaposlenih. Privatni detektiv prikuplja dokaze i iste podnosi klijentu (poslodavcu) koji stiče uvid u ponašanje zaposlenih, prekoračenju radnih ovlašćenja i zloupotrebi svog položaja na radnom mestu. Privatna detektivska agencija Seguridad nastoji da otkrije takve aktivnosti i spreči eventualne pronevere, zloupotrebe i nanošenje direktne štete preduzeću. Angažovanje privatnog detektiva doprinosi brojnim materijalnim i nematerijalnim uštedama koje omogućavaju preduzeću da raste i da se razvija.


Provera zaposlenih koji rade od kuće

Interesantno je napomenuti da u vreme vanrednih situacija (globalne pandemije, krize, politički nemiri) sve veći broj kompanija nastoji da izvrši proveru zaposlenih da li obavljaju posao od kuće. Privatna detektivska agencija Seguridad sve je češće angažovana kako bi izvršila proeru zaposlenih koji rade od kuće. U ovom slučaju, privatni detektivi prikupljaju dokaze i dostavljaju ih poslodavcu kako bi on mogao blagovremeno da deluje.