Provera imovine i finansijskog stanja lica predstavlja posebnu vrstu provere koju vrši detektivska agencija Seguridad. Aktivnosti provere imovine i finansijskog stanja lica fokus stavljaju na imovinu (pokretnu i nepokretnu imovinu, vozila, lične stvari) osobe koja se istražuje, ali i njegovog finansijskog stanja. Privatni detektiv se angažuje u slučajevima kada postoji problem naplate potraživanja, pri čemu se sumnja da lice koje duguje novac tvrdi da nema ili to vešto prikriva. Često obavljamo proveru imovine za advokatske kancelarije, pravna lica, kao i individualno za fizička lica, posebno kod brakorazvodnih parnica i ostalih sporova.


Provera imovine privatni detektiv Beograd

Provera imovine je posebna vrsta provere u kojoj su pretrage koncentrisane na imovini (imovina, vozila, lični predmeti i slično) osobe koja se istražuje. Obično postoji lična ili poslovna svrha preduzimanja provere imovine, a oblasti u kojima se vrši provera imovine od strane privatnog detektiva jesu:

• Identifikacija imovine neke osobe iz komercijalnih ili ličnih razloga;
• Utvrđivanje da li dužnik ima sredstva za vraćanje duga;
• Otkrivanje skrivenih sredstava trenutnog/bivšeg partnera;
• Provera radnog odnosa i ostvarivnje prihoda;
• Provera postojanja finansijskih teškoća nekog lica.


Provera finansijskog stanja lica privatni detektiv Beograd

Privatna detektivska agencija Seguridad Beograd svojim klijentima nudi mogućnost provere finansijskog stanja trećih lica – bračnih partnera, poslovnih partnera, dužnika. Ukoliko imate problem da naplatite svoja potraživanja, a lice koje Vam duguje novac tvrdi da nema odakle da Vam vrati novac, mi smo tu da proverom utvrdimo da li govori istinu. Provere i podaci o finansijskom stanju koje detektivi istragom pribave smatraju se poslovnom tajnom.


Metode provere imovine i finansijskog stanja lica

Kao i kod drugih oblika pretraga i prikupljanja informacija, postoje mnoge okolnosti u kojima vršimo proveru imovine i finansijskog stanja na zahtev klijenta. Tipične pretrage uključuju ispitivanje vlasništva nad zemljištem, finansijskog stanja kompanija i registraciju preduzeća. Uporedo sa pretragama stečaja, one često daju dobar uvid u stanje imovine neke osobe. Iz ovoga ćete moći da utvrdite da li postoji hipoteka nad nekim oblikom imovine kao i da li je osoba imala nedavne finansijske poteškoće u novijoj istoriji. Pregled računara ili digitalnog uređaja koji neko vreme privatni detektiv koristi, može otkriti dragocene bankarske podatke ili podatke o imovini. Nadgledanje osobe može otkriti dokaze o fizičkoj imovini ili posetama finansijskim institucijama sa kojima niste svesni da ta osoba ima vezu. Ostala ispitivanja mogu otkriti dokaze o bankarskim računima, udelima u vlasništvu, dugovima i opštim finansijskim teškoćama.


Najčešći zahtevi provere imovine i finansijskog stanja prilikom razvoda brakova

Privatna detektivska agencija Seguridad dobija najviše zahteva koji se odnose na pitanje provera imovine i finansijskog stanja prilikom razvoda brakova. Često partneri i supružnici pokušavaju da sakriju pravo činjenično stanje, i tako otuđe deo imovine od druge strane, u nastojanju da izbegnu fer poravnanje. U ovim, ali i mnogim drugim slučajevima, privatna detektivska agencija Seguridad može pomoći u prikupljanju dokaza o stanju imovine i vlasništvu nad nepokretnom i pokretnom imovinom nekog lica. Detektivska agencija Seguridad doo Beograd pouzdano i precizno za Vas vrši proveru finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica, bilo da je došlo do finansijskih problema i manjka sredstava ili dodatnih priliva novca.