Provera biografija kandidata za posao ima za cilj da potvrdi verodostojnost podataka navedenih u prijavi. Provere variraju od provere ličnih podataka, obrazovanja i zakonskih uslova do kontaktiranja osoba, koje su kandidati naveli u segmentu preporuke i kolega iz prethodne firme. Angažovanje privatnog detektiva prilikom provere potencijalnih kandidata za posao može u značajnoj meri smanjiti troškove i gubitke kompanije, jer se proverom kandidata koji apliciraju za posao mogu dobiti informacije koje u značajnoj meri mogu uticati na poslovanje. Nije redak slučaj da kandidati za posao iznose neistine  o podacima, kao što su fakultetsko obrazovanje, prethodna radna iskustva i sl.


Provera podataka iz biografije

Provera podataka iz biografije kandidata obuhvata provere kod prethodnog poslodavca, poziciju, radni učinak, preporuke, bezbednosnu proveru, provere verodostojnosti podataka navedenih u biografiji kao i verifikaciju dostavljenih dokumenata. Bezbednosna provera ima za cilj da otkrije eventualne karakteristike kandidata koje u budućnosti mogu ugroziti poslodavca, odnosno kompaniju, njenu reputaciju, imovinu, ali i bezbednost, reputaciju i produktivnost ostatka kolektiva. Drugim rečima, bezbednosna provera ima za cilj da identifikuje bezbednosne smetnje pojedinca / kandidata koje na bilo koji način mogu ugroziti organizaciju.


Provera referenci kandidata

Detektivska agencija Seguridad Vam može ispostaviti tačne i pouzdane informacije vezane za reference kandidata za posao. Osim provera biografskih podataka nudimo i proveru referenci koja predstavlja proveru preporuka prethodnih poslodavaca. Obuhvata proveru HR ili kadrovske službe radi utvrđivanja vrste radnog odnosa, vremena tokom kog je zaposleni bio angažovan. Takođe, obuhvata proveru određenih zahtevanih veština koje je zaposleni pokazao na prethodnom poslu. Takve informacije prikupljamo u kontaktu sa neposrednim rukovodiocima, kao i sa bližim saradnicima.


Bezbednosna provera kandidata

Praksa je pokazala da se neretko i na menadžerskim pozicijama nađu ljudi sa, najblaže rečeno, upitnim diplomama, istorijom incidenata i zloupotreba kod prethodnog poslodavca, zloupotrebe psiho-aktivnih supstanci itd. Iz tog razloga, bezbednosna provera se ni u kom slučaju ne može smatrati pomodarstvom, već nužnom merom predostrožnosti u poslovanju na tržištu koje je preplavljeno izazovima i rizicima personalne prirode kao što su neki od gore navedenih. Drugim rečima, bezbednosna provera ima za cilj da identifikuje bezbednosne smetnje pojedinca/kandidata koje na bilo koji način mogu ugroziti organizaciju.


Zašto angažovati privatnog detektiva pri zapošljavanju novih radnika

Angažovanje privatnog detektiva pri zapošljavanju novih radnika može u značajnoj meri smanjiti potencijalne gubitke, krađe i uticati na smanjenje rizika o problematičnim situacijama. Privatni detektiv može prikupiti podatke o kandidatu, zbog čega na primer, ako neko ko se prijavljuje za finansijsku poziciju ima prošlost za podnošenje stečaja ili problema u finansijskom sektoru. Takođe, ako se neko prijavljuje za poziciju vozača, sagledavanje prethodne istorije kao vozača, kazni i prekršaja može ukazati na njegovu ozbiljnost. Privatni detektiv može istražiti aktivnosti na društvenim mrežama i otkriti poslovne interese kako bi bili sigurni da će potencijalni zaposleni biti posvećen rastu kompanije. Dokazi koji se prikupe iz oblasti krivične i građanske istorije kandidata može ukazati na to da potencijalni novi zaposleni neće pokušati da pokrene tužbe protiv kompanije radi finansijske dobiti.