Potraga za nestalim licima i licima koja se kriju je jedna od najkompleksnijih i najtraženijih usluga koje nudi Detektivska agencija Seguridad Beograd. Ako želite da pronađete članove porodice, rođake, prijatelje, dužnike, osobe koje se kriju od Vas, koje su Vas prevarile, koje vam prete ili ucenjuju Vas ili nekog od Vaše porodice onda Vam svakako možemo pomoći. U ovom delu usluga agencija Seguridad Beograd ima iza sebe odlične rezultate u traganju za nestalim licima i licima, koja se kriju od Vas bilo da su Vam prouzrokovala štetu ili su Vam dužni novac.

Imate li potrebu da pronađete neku osobu ili da utvrdite gde se sada nalazi, bilo da je nestala ili se skriva od Vas zbog toga što prema Vama ima obaveze, nešto Vam duguje, prouzrokovala Vam je štetu ili Vam je dala o sebi lažne podatke? Detektivska agencija Seguridad Beograd stoji Vam na usluzi uz garantovanu diskretnost kako Vas kao klijenta, tako i lica koje tražimo.


Potraga za nestalim licima Beograd

Kada je u pitanju potraga za nestalim licima neophodno je ispitati uobičajene dnevne navike nestale osobe. Proveravaju se sva mesta na koja osoba zalazi, kao i ljudi sa kojima dolazi u kontakt, bilo poslovno ili privatno. Slučajevi nestalih lica su veoma raznoliki i ne moraju nužno biti uzrokovani nekom kriminalnom radnjom. Može biti da je reč o bekstvu od kuće, što je najčešći slučaj kada su u pitanju maloletnici. Takodje može se raditi i o teškom krivičnom delu poput otmice. Brzina je od izuzetne važnosti kako bi se izbegli tragični završeci. Nije nevažno ni da li je osoba imala problema sa zakonom ili je bila uzornog ponašanja. Pomoć porodice i poznanika može biti od presudnog značaja, ali stručna pomoć policije i privatne Detektivske agencije je apsolutno nužna kako bi se ovakvi slučajevi srećno priveli kraju.


Pronalaženje lica koja se kriju – veština i iskustvo privatnog detektiva


Detektivi detektivske agencije Seguridad doo Beograd su profesionalci sa puno iskustva kada se obavlja potraga za nestalim licima i licima koja se kriju. Njihovo iskustvo je neprocenjivo kada se radi o otkrivanju i pronalaženju lica koja su izvršila neko kažnjivo delo, manje krivično delo ili prekršaj. Bilo da se radi o licima koja se kriju, a koja su Vam prouzrokovala štetu Detektivska agencija Seguridad Vam može pomoći da se izvrši otkrivanje i pronalaženje lica koja se kriju. Takođe, ukoliko Vi ili Vaš pravni zastupnik tragate za nekim licem u postupku, na primer svedokom koji se ne odaziva sudskim pozivima ili osobom koja Vas je prevarila na bilo koji način, možemo Vam pomoći u pronalaženju, tj. lociranju te osobe.


Pronalaženje dužnika – najčešći uzrok lica da se kriju

Ukoliko ste bili žrtva prevare Detektivska agencija Seguridad će Vam pomoći u pronalaženju lica koje Vas je prevarilo. Naš stručni tim privatnih detektiva će Vam pomoći da prikupite dovoljno dokaza i da podnesete tužbu ili prijavu nadležnim organima. Detektivi agencije Seguridad će Vam pomoći da pronađete lice koje Vam nije blagovremeno vratilo dug i krije se od Vas. Pored usluge pronalaženja lica koja se kriju, pružamo uslugu i stupanja u vezu sa dužnikom kao i svu moguću i zakonom dozvoljenu pomoć kako biste povratili privremeno otuđen novac ili neku drugu materijalnu vrednost.


U pronalaženju lica koja se kriju i nestalih lica, ključna je saradnja sa policijom

U pronalaženju lica koja se kriju ili nestalih lica potrebno je obavestiti nadležne organe jer policijski službenici mogu upozoriti sve policijske jedinice u zemlji, a u nekim slučajevima i na međunarodnom nivou. Zbog ograničenosti resursa, privatni detektivi su češće u prednosti u odnosu na policiju zbog čega je angažovanje privatnog detektiva u pronalaženju lica koja se kriju i nestalih lica ključno za brzo reagovanje i pronalaženje nestalih lica pri čemu saradnja sa nadležnim organima može biti od pomoći.

Potraga za Nestalim Licima i Licima Koja se Kriju