Svaki poslovni problem je rešiv ako posedujete pravu informaciju. Kada pravovremeno posedujete takvu informaciju tada ste i u mogućnosti da donesete pravilnu odluku. Pronalazak takvih informacija je naš posao. U dosadašnjoj praksi dokazano je da posedovanje i korišćenje takvih informacija rezultira boljom zaštitom imovine i ljudskih resursa, smanjenjem troškova, povećanom produktivnošću, povećanom zaradom, smanjenjem izlaganja nepotrebnom riziku i nepotrebnim troškovima.


Usluge poslovne istrage za pravna lica

Kada su u pitanju poslovne istrage, Detektivska agencija Seguridad Beograd Vam nudi usluge:

• utvrđivanja i eliminacije svih vrsta rizika koje imaju negativne posledice za vaše poslovne aktivnosti, poslovne uspehe i ugled u poslovnom svetu,
• istrage u slučaju konkretne ugroženosti koja može nastati kao posledica delovanja unutar kompanije ili kao posledica delovanja spoljnih faktora (nelojalna konkurencija, ugrožavanje imovine, poslovnih interesa i sl),
• istraživanja u slučajevima sumnje na prevaru osiguravajućih društava,
• istrage krivotvorina brendiranih marki,
• istrage u slučaju sumnje na industrijsku špijunažu,
• istrage lažnih bolovanja,
• istraga nelojalne konkurencije,
• provere povrede patenata,
• provere ljudskih resursa,
• provere poslovnih partnera,
• provera podataka i informacija,
• provera referenci,
• provera imovine,
• provera solventnosti,
• provera robe i distribucije,
• provere lojalnosti zaposlenih,
• provere uspešnosti zaposlenih u obavljanju poslova,
• utvrđivanja povreda radnih obaveza ili radne discipline zaposlenih,
• pronalazak dužnika,
• nadzor osoba i objekata,
• nadzor pojedinih aktivnosti,
• identifikacija i provera poslovnog partnera


Usluge poslovne istrage fizičkih lica

Poslovne istrage ne odvijaju se samo u okviru pravnih lica, već i za potrebe prikupljanja informacija koje mogu biti od izrazitog značaja za poslovanje preduzeća a kada su u pitanju fizička lica. Ovakve aktivnosti poslovne istrage se pre svega odnose na proveru podataka iz radne biografije prilikom zapošljavanja novih radnika, utvrđivanja istinitosti pruženih informacija i sl. Detektivska agencija Seguridad u mogućnosti je za naše klijente brzo i pouzdano utvrditi činjenično stanje pri čemu provere podrazumevaju:

• provera pravnih osoba (imovina, poslovanje, vlasnička struktura)
• provera fizičkih osoba (zaposlenje, stvarna adresa stanovanja, imovina)
• provera potencijalnih zaposlenih.


Sprovođenje poslovne istrage uz pomoć diskretnog nadzora

Ukoliko sumnjate da Vaši zaposleni, članovi uprave, poslovni partneri ili na neki drugi način Vama bliske osobe postupaju suprotno Ugovornim obavezama Detektivska agencija Seguridad Vam nudi mogućnost diskretnog nadzora osoba (zaposlenih), službenih vozila i poslovnog prostora. Ovakve aktivnosti pružaju mogućnost sticanja uvida u ponašanje na radnom mestu, eventualnih zloupotreba i neadekvatnih poslovnih aktivnosti, kao i zloupotrebe položaja. Ukoliko Vam je potrebna bilo koja vrsta poslovne istrage Detektivska agencija Seguridad doo Beograd će za Vas diskretno istražiti i pružiti informacije koje Vas interesuju. Detektivska agencija Seguridad je član opšteg udruženja privatnih detektiva Srbije.