Pretnje, ucene i iznude predstavljaju jedno od težih oblika narušavanja lične bezbednosti od strane trećih lica, jer pretnja, ucena i iznuda obično podrazumevaju i upotrebu određene sile – fizičke ili psihičke, koja može uticati ne samo na zdravlje pojednca već i na njegovu ličnu slobodu i osnovna prava. Za naše klijente, privatna detektivska agencija Seguridad omogućila je besplatnu konsultaciju i prepoznavanje ovakvih vrsta aktivnosti i pružanja mogućnosti prikupljanja dokaza koja bi uticala na sprečavanje izloženosti ovakvim aktivnostima.


Šta su pretnje, ucene i iznude

Pretnje, ucene i iznude obično sa sobom nose određene krivično pravne posledice koje imaju određeni cilj – da se nešto učini, ili ne učini, pod dejstvom sile ili ucene. Pretnja često ima za posledicu mogućnost nanošenja nekog zla, zbog čega nije redak slučaj da se privatni detektiv angažuje sa ciljem otkrivanja anonimne ili neanonimne pretnje, ali i u slučajevima postojanja ucena i iznuda. Ucene su usmerene ka licu kome se uz pomoć primene sile (fizičke ili psihičke) nastoji sticanje određene koristi. Ucena se najčešće vrši posrednim putem, za razliku od iznude. Iznuda je najčešće delo koje se sprovodi uz ucenu i podrazumeva protivpravno pridobijanje i sticanje koristi uz direktno nanošenje štete.


U praksi su moguće tri situacije ucene i iznude:

• Prinuda pojedinca ili grupe nad licem koje poseduje neku imovinsku vrednost (klasična iznuda),
• Iznuda koja proizilazi iz neraščišćenih imovinskih odnosa,
• Prisilno nuđenje „zaštite“ od strane pojedinca ili grupe (tzv. reket).


Pretnje, ucene i iznude – privatni detektiv i metode otkrivanja

Pretnja i ucena mogu izazivati veliko uznemirenje, jer su pretnje upućene uglavnom najbližim članovima porodice. Da bi što više zaplašili, pominju imena dece ili ostalih članova porodice i navode detalje. Ranijih godina su preteće poruke žrtvama upućivane najčešće pismeno, a sada preko telefona, SMS porukama ili putem društvenih mreža i e-maila. Osobe koje prete i ucenjuju, ali i vrše iznudu često se predstavljaju se kao pripadnici opasnih kriminalnih grupa i upozoravaju da se ne obaveštava policija.

U otkrivanju pretnje, ucene i iznude, za privatnog detektiva su važni svi tragovi i dokazi koji mogu doprineti brzom otkrivanju lica koja prete, ucenjuju i vrše iznudu. Svaki pismeni trag može poslužiti kao sredstvo koje će pomoći otkrivanju počinioca ali i poslužiti kao dokaz koji će omogućiti pokretanje krivičnog postupka protiv lica koje uznemirava i preti trećem licu. Potrebno je da se sačuvaju sve poruke, pismeni i materijalni dokazi, a privatni detektiv dalje može istražiti prisutnost drugih lica, postojanje nadzornih kamera, eventualnu blokadu poziva, blokiranje na društvenim mrežama ili druge činjenice koje bi mogle da potvrde postojanje uznemiravanja i pretnji.


Pouzdano i brzo otkrivanje pretnji, ucena i iznude

Kada je u pitanju pomoć kod pretnji i ucena Detektivska agencija Seguridad pristupa sa maksimalnom koncentracijom i inteligencijom. Ukoliko ste žrtva anonimnih ili javnih pretnji, ucena ili iznuda, angažovanje privatnog detektiva može pomoći u brzom i pouzdanom rešavanju problema i otkriću lica koja prete, ucenjuju ili pokušavaju iznudu. Svakom problemu pristupamo sa posebnom pažnjom i nastojimo da u rešavanju svakog slučaja obezbedimo maksimalnu diskreciju i sigurnost.

Pomoć kod Pretnji i Ucena