Sve se češće susrećemo sa pitanjima prevara, unutrašnjih krađa i odavanja poslovnih tajni. Za mnoga preduzeća ovo može biti kobno za poslovanje, a po svim apsektima Krivičnog zakonika ovakve aktivnosti predstavljaju krivično delo koje je teško kažnjivo pred sudom. Privatna detektivska agencija Seguridad pruža mogućnost otkrivanja prevara, unutrašnjih krađa i odavanja poslovnih tajni što je izuzetno važno kako bi se obezbedilo što više potrebnih dokaza za pokretanje disciplinskog postupka ili postupka pred sudom.


Najčešći oblici prevara, krađa i odavanja poslovnih tajni

U praksi, najčešći oblici prevara, krađa i odavanja poslovnih tajni tiču se pronevere i krađe novca koja se ogleda u krađama imovine iz preduzeća, krađe novca (povremeno ili kontinuirano) ali i prevara u smislu prikazivanja lažnih podataka o vremenu provedenom na radu (lažna bolovanja, lažni prekovremeni rad i sl.). Nije redak slučaj ni postojanja krađe imovine (krađe zaliha robe, krađa kancelarijskog materijala), a svakako najteži prestup jeste prodaja ili otkrivanje poslovnih tajni konkurentima. Ovo delo označeno je kao krivično i posebno se tereti u nacionalnom zakonodavstvu.


Privatni detektiv otkriva prevare, krađe i odavanje poslovnih tajni

Ako sumnjate da je zaposleni krao od Vas, od presudnog je značaja da odmah sprovedete istragu. Angažovanjem privatnog detektiva pružaju se mogućnosti za primenu najviših mogućih standarda kako bi se omogućilo sprovođenje istrage koja će rezultirati otkrivanjem prevara, krađa i odavanja poslovnih tajni. Iako često prvi instikt može biti pozivanje policije, sve veći broj kompanija pristupa sprovođenju unutrašnje istrage angažovanjem privatnog detektiva kako bi se prikupilo što više dokaza, očuvala reputacija kompanije i zaštitili lični i profesionalni odnosi.


Dugogodišnje iskustvo, kvalitet usluge i povoljne cene

Za potrebe naših klijenata, pravnih i fizičkih lica, privatna detektivska agencija Seguridad je razvila sistem besplatnih konsultacija kako bi stekla uvid u zahteve svojih klijenata. U zavisnosti od procene situacije i potrebnog istraživanja, privatni detektiv na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva definiše cenu usluge a zatim svojim angažovanjem obezbeđuje i kvalitet usluge i zadovoljstvo klijenta. Zadovoljan klijent je najbolji klijent, zbog čega privatna detektivska agencija Seguridad nastoji da obezbedi diskreciju i brzo reagovanje na svim poljima istrage.