Prevare u osiguranju su rastuća globalna pojava, a procenjuje se da iznos prevara u Republici Srbiji godišnje iznosi desetine miliona dinara, a tu cenu nadoknađuju i plaćaju najpošteniji građani, jer kao posledica toga raste i cena premije. Rastući broj osiguravajućih kompanija i tržišta osiguranja zahteva sve češće angažovanje privatnog detektiva kako bi se vršile istrage za osiguravajuće kuće. Privatni detektivi kao kvalifikovani profesionalci, bave se prikupljanjem dokaza i informacija vezanih za prevare u osiguranju.


Oblasti istrage za osiguravajuće kuće

Postoji više vrsta prevara osiguravajućih društava, ali velika većina povezana je s fizičkim povredama, prvenstveno u automobilskim nesrećama ili povredama na radu, kao i sa određenim materijalnim štetama. Ponekad se radi samo o preuveličavanju postojećih povreda ili šteta, a ponekad ih je tražioc odštete ujedno i sam prouzrokovao. Neki od najuobičajenijih slučajeva su stare povrede koje se „prodaju” kao trenutno pretrpljene, povrede zadobijene u slobodno vreme prijavljene kao povrede na radu, uništavanje sopstvene imovine (najčešće nekretnina), lažne krađe umetnina ili sličnih vrednih predmeta. To znači da, u zavisnosti od oblasti delovanja, angažovanje privatnog detektiva može biti izvršeno u cilju ispitivanja prevara kada ima naznaka da je u pitanju:

• Zdravstveno osiguranje,
• Osiguranje vlasnika kuća,
• Auto osiguranje,
• Osiguranje života,
• Osiguranje za radnike,
• Osiguranje za slučaj nezaposlenosti,
• Invalidsko osiguranje,
• Osiguranje nekretnine.


Pokretanje istrage za osiguravajuće kuće

Privatni detektiv angažovan za poslove sprovođenja istraga za osiguravajuće kuće započinje istragu prevare kada osiguravajuća kompanija odluči da proceni sumnjiv zahtev za osiguranje. Detektiv i nadzorna tela osiguravajućeg društva često, nakon ispitivanja prijave ili potraživanja, prijave svoje sumnje kompaniji, koja zauzvrat kontaktira privatnog detektiva radi daljeg traženja dokaza kojim bi se potvrdila prevara u osiguranju.

Privatni detektivi mogu vršiti nadzor, prikupljati informacije sa mesta događaja, konsultovati se sa stručnjacima i službenicima za sprovođenje zakona i proveriti kreditnu istoriju ili pozadinu podnosioca zahteva kako bi se sastavili potrebni izveštaji. Nakon završetka istražnog postupka, izveštaj sa nalazima se obično prosleđuje odgovarajućim pravnim profesionalcima, koji se mogu obratiti policiji i tražiti podnošenje adekvatne krivične prijave. Privatni detektivi angažovani na poslovima istrage za osiguravajuće kuće mogu biti pozvani da svedoče na sudu u vezi sa svojim nalazima.


Značaj privatnog detektiva za otkrivanje prevare u osiguranju

Angažovanje privatnog detektiva u otkrivanju prevara u osiguranju je višestruk – njegovo angažovanje pomaže otkrivanju jednog ili više počinilaca ovog krivičnog dela, uz istovremeno prikupljanje dokaza o eventualnoj saradnji i pronalaženju svedoka koji bi doprineli uspešnom rešavanju slučaja. Ovakvi slučajevi zahtevaju posebnu stručnost privatnog detektiva i poznavanje određenih procedura. Rezultati koji privatni detektiv dobija kao i izveštaj koji podnosi može doprineti smanjenju broja prevara i shodno tome značajno umanjiti finansijske gubitke osiguravajućih kuća.

Upravo zato su privatne detektivske agencije koje zapošljavaju bivše službenike policijskih i ostalih službi bezbednosti najčešći izbor za istraživanje prevara osiguranja i rešavanje takvih slučajeva. Zahtevi osiguravajućih kuća za detektivskim uslugama svakog dana sve više rastu. U cilju što bržeg dobijanja informacija potrebnih za sprečavanje prevara, Detektivska agencija Seguridad doo Beograd obavlja istrage za osiguravajuće kuće i stoji Vam na raspolaganju sa vrhunskim timom stručnjaka uz širok spektar usluga.