Izloženost turbulentnom okruženju i porastu broja različitih kriminalnih aktivnosti na svim poljima neretko zahteva angažovanje privatnog detektiva u istraživanju problema uznemiravanja i anonimnih pretnji. Privatna detektivska agencija Seguridad nastoji da svojim klijentima pruži maksimalnu sigurnost i bezbednost svojih klijenata u otkrivanju lica koja se bave uznemiravanjem ili pretnjom.


Uznemiravanje i pretnje u svakodnevnom životu

Uznemiravanje i pretnje se u Krivičnom zakoniku ne definišu jasno, ali se blisko vezuju za krivična dela koja sa sobom nose određene krivično – pravne posledice. Pretnja se najčešće upućuje sa namerom ostvarivanja nekog cilja, što često podrazumeva primenu prinude da lice nešto učini ili ne učini. Pretnja podrazumeva mogućnost nanošenja nekog zla, zbog čega nije redak slučaj da se privatni detektiv angažuje sa ciljem otkrivanja anonimne ili neanonimne pretnje, kao i rešavanja takvih slučajeva, odnosno prikupljanja dokaza koje bi omogućile prestanak takvih aktivnosti. Kada je pretnja anonimna, slučaj za privatnog detekttiva postaje još izazovniji i njegovo angažovanje postaje potreba.
Sa druge strane, uznemiravanje, zajedno sa pretnjom, može uticati na narušavanje lične sigurnosti i bezbednosti. Postoje različite vrste uznemiravanja kao što su na primer, uznemiravanje telefonom, seksualno uznemiravanje, verbalno i fizičko uznemiravanje. Za naše klijente, privatna detektivska agencija Seguridad omogućila je besplatnu konsultaciju i prepoznavanje ovakvih vrsta aktivnosti i pružanja mogućnosti prikupljanja dokaza koja bi uticala na sprečavanje izloženosti ovakvim aktivnostima.


Privatni detektiv i prikupljanje dokaza o uznemiravanju i pretnjama

Lice koje angažuje privatnog detektiva treba da bude upoznato sa aktivnostima koje slede u procesu prikupljanja dokaza i njihovoj obradi. Važno je da osoba koja je izložena uznemiravanju i pretnjama sačuva dokaze o zlostavljanju, jer je svaka informacija za privatnog detetktiva od izuzetnog značaja. Pored toga, tako sačuvani dokazi mogu postati ključni dokaz koji će omogućiti pokretanje krivičnog postupka protiv lica koje uznemirava i preti trećem licu.

Potrebno je da se sačuvaju sve poruke, pismeni i materijalni dokazi, a privatni detektiv dalje može istražiti prisutnost drugih lica, postojanje nadzornih kamera, eventualnu blokadu poziva, blokiranje na društvenim mrežama ili druge činjenice koje bi mogle da potvrde postojanje uznemiravanja i pretnji.


Uznemiravanje i pretnje lako prelaze u nasilje

Osoba koja je izložena uznemiravanju i pretnjama mora biti svesna da takve aktivnosti neće prestati „same od sebe“ i da takve aktivnosti često znaju da prerastu u nasilje. Privatni detektiv treba da osigura bezbednost osobe koja privatnog detektiva angažuje kako bi se sprečilo ugrožavanje lične bezbednosti, uništenja imovine, narušavanja ugleda. Privatna detektivska agencija Seguridad pruža detektivske usluge otkrivanja uznemiravanja i anonimnih pretnji, uz poštovanje jedinstvenog cilja – bezbednosti i sigurnosti svojih klijenata.

Istraga Uznemiravanja i Anonimnih Pretnji