Veliki deo našeg poslovanja odnosi se upravo na diskretan nadzor lica. Iskustvo i tehnologija kojom se koristimo omogućila nam je da pružimo odlične rezultate u ovom segmentu detektivskih usluga. Diskretan nadzor lica se primenjuje prema svim subjektima u skladu sa procenom agencije, a uz saglasnost klijenta. Vrši se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, licima koja su Vam prouzrokovala štetu i sl., kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je, ili može biti, predmet istrage. Nadzor je jedini način da se 100% uverite u verodostojnost određenih sumnji koje imate i dobijete dokaze o kretanju te osobe, mestu stanovanja, načinu života i sl.


Veština i iskustvo u diskretnom nadzoru lica

Postoji nekoliko elemenata koje je potrebno ispuniti kako bi diskretan nadzor lica bio uspešan. Ono što je najvažnije je angažovanje iskusnih i osposobljenih operativaca, detektiva sa potrebnim veštinama u savladavanju različitih problema, koji mogu nastati tokom obavljanja navedene delatnosti. Diskretan nadzor lica zahteva poseban pristup svakom pojedinačnom slučaju, posebno kada se radi o nadzoru partnera, dece ili drugih lica, sa ciljem obezbeđenja potpune profesionalnosti i diskrecije. Metode koje se koriste u različitim slučajevima mogu biti praćenje, video nadzor, prisluškivanje, ali i ispitivanje pri čemu osoba sa kojom se razgovara nije direktno upoznata sa razlogom takve komunikacije.


Dugogodišnje iskustvo put ka uspešnom diskretnom nadzoru lica

Detektivska agencija Seguridad doo Beograd ima na raspolaganju kvalifikovano osoblje s dugogodišnjim iskustvom u diskretnom nadzoru i prismotri. Naš je zadatak da budemo nevidljivi i prikupimo što više dokaza i informacija koje po završetku nadzora prezentujemo klijentu u obliku detaljnog izveštaja. Za potrebe naših klijenata pružamo usluge nadzora lica i vozila u realnom vremenu i to je jedan od najpouzdanijih načina da dobijete informacije o osobi koja je predmet nadzora.


Povoljne detektivske usluge – niske cene, pouzdanost i kvalitet

Mi znamo da cenimo vreme i novac naših klijenata zbog čega smo obezbedili besplatne konsultacije. Svaki slučaj je priča za sebe i upravo iz tog razloga svakom slučaju pristupamo temeljno i sa posebnim interesovanjem. Naš cilj jeste da po niskim cenama pružimo kvalitet usluga, a dugogodišnje iskustvo i diskrecija u odnosu sa klijentima garantuje pouzdanost našeg rada. Angaživanje privatnog detektiva je prvi korak ako imate bilo koji problem - ukoliko smatrate da Vam možemo pomoći prikupljanjem informacija do kojih možemo doći diskretnim nadzorom osobe stojimo Vam na raspolaganju.

Diskretan Nadzor Lica