Linija ove boje - označava prosek na 5 uzorka.

Linija ove boje - označava prosek na 10 uzorka.

Linija ove boje - označava prosek na 15 uzorka.