Standard (OHLC) chart

BTC/EUR

Moving Average

Linija ove boje - označava prosek na 7 uzorka.


Volume-Weighted Average Price (VWAP)

Linija ove boje - označava prosek na 7 uzorka.


Exponential Moving Average

Linija ove boje - označava eksponencijalni prosek na 7 uzorka.